Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng day,học tập để phòng chống dịch Covid-19
18/02/2020 11:51
Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng day,học tập để phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên, cộng đồng; phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 lây lan, BGH Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh quyết định lùi tiếp lịch lên lớp một tuần đến 24/2/2020.

Cụ thể:

- Lịch học cũ: Kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ Hai)

- Lịch học mới: Kỳ học bắt đầu từ 24/2/2020 (thứ Hai)

Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình.

Trong thời gian này sinh viên cần tăng cường tự học:

- Sinh viên chủ động tự học dưới sự hướng dẫn và học liệu của giảng viên phụ trách lớp học phần (được cung cấp qua hệ thống email của trường).

- Sinh viên tham gia lớp học trên thống TEAMS (Microsoft Office 365) do giảng viên phụ trách lớp học phần tổ chức (nếu có).

- Các lớp học phần được giảng dạy theo hình thức Blended Learning: triển khai học tập các nội dung trực tuyến từ 17/2/2020.

Các sinh viên cần thường xuyên cập nhật thông tin về giảng viên, lớp học tại Cổng Thông tin đào tạo của Trường.