Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
06/03/2023 09:40
Sáng ngày 6/3/2023, Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là hoạt động giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn XII, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Bí thư Đoàn trường đã triển khai các nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị

Ứng dụng vào chuyển đổi số, Trung ương Đoàn sẽ đăng tải các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và các nền tảng số của Đoàn. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn còn triển khai công cụ chatbot hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội; tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức thi trắc nghiệm trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

 

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Sau thời gian học tập và nghiên cứu, các đồng chí cán bộ Đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập; trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên, được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử).

Nguồn: Văn phòng Đoàn trường