ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT TOÀN ĐOÀN THÁNG 5 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
20/05/2020 04:16
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020) và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn trường đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt toàn đoàn tháng 5.
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT TOÀN ĐOÀN THÁNG 5 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Với nội dung tìm hiểu thân thế, tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế và với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua chủ đề: “Bác Hồ với thanh niên – Thanh niên với Bác Hồ”.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, Đoàn trường đã chỉ đạo các Liên chi đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt toàn đoàn bằng các hình thức tập trung, trực tuyến (live stream) thông qua các trang mạng xã hội nhằm giáo dục, định hướng và tạo sự kết nối đoàn viên thanh niên trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động sinh hoạt Đoàn được xuyên suốt trong điều kiện tình hình dịch bệnh, Ban Thường vụ Đoàn trường  đã chỉ đạo Ban Chấp hành Liên chi đoàn tổ chức sinh hoạt toàn đoàn bằng các hình thức tập trung, trực tuyến (live stream) thông qua các trang fanpage, facebook, zalo, skype, Zoom của Liên chi đoàn hoặc các ứng dụng hỗ trợ khác...

Để chuẩn bị buổi sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt  đạt hiệu quả cao, các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị kỹ các nội dung sinh hoạt, các tài liệu đảm bảo trích từ nguồn chính thống; nội dung triển khai phải được thực hiện đảm bảo quy định; cán bộ Đoàn chuẩn bị, kết nối, trao đổi với nhau thông qua hệ thống thông tin điện tử; điều hành trực tuyến đảm bảo không quá nhiều người, thực hiện tốt các chủ trương trong phòng chống dịch… Thông qua hình thức này, đoàn viên tham gia sinh hoạt được tương tác, thảo luận, trao đổi ý kiến cá nhân, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề thông qua hình thức bình luận trực tiếp.

Với việc đổi mới hình thức tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau tổ chức “Sinh hoạt toàn Đoàn” trực tuyến. Kỳ sinh hoạt toàn đoàn tháng 5 đã tạo được sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên và xã hội với hàng trăm lượt like, lượt xem và nhiều lượt chia sẻ. Tuy còn có những khó khăn nhất định nhưng chương trình, nội dung sinh hoạt được đảm bảo đúng định hướng, có sự tương tác giữa đoàn viên, thanh niên với bộ phận điều hành sinh hoạt, có sự chia sẻ về chương trình sinh hoạt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đây không chỉ có ý nghĩa giáo dục về tư tưởng, nhận thức mà còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, động viên, tập hợp đoàn viên thanh niên để cùng xây dựng tổ chức đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguồn: Văn phòng Đoàn trường