DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ MÁU
21/05/2020 08:56
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ MÁU

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ MÁU 

   Nhiệm kỳ 2015 – 2020    

STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

Quê Quán

Lớp

1

Lê Quốc Đạt

28/05/1997

Xã An Dũng – Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

DHDDTCK11Z

2

Hồ Thị Uyên

29/05/1999

Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An

DHKTK12

3

Hồ Viết Duy

17/01/1999

Huện Con Cuông – Nghệ An

DHDDTCK12Z

4

Nguyễn Văn Huấn

28/02/1997

Xã An Dũng – Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

DHCTMK11A

5

Đinh Bạt Sơn

23/03/1998

Xã Nghi Công- Huyện Nghi Lộc – Nghệ An

DHDDTCK12B

6

Hoàng Thị Nga

16/04/1999

Huyện Thanh Chương – Nghệ An

DHKTCK12Z

7

Nguyễn Thị Hiền

06/05/1998

Phường Kỳ Phương-Thị Xã Kỳ Anh- Tỉnh Hà Tĩnh

DHCTTCK12Z

8

Thân Văn Quang

21/05/1997

Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

DHCTMK11A

9

Nguyễn Sỹ Trung

22/01/2001

Huyện Thanh Chương - Nghệ An

CDCTMK45A1

10

Nguyễn Đức Anh

06/01/1999

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

DHQTKCK13Z

11

Nguyễn Bá Vương

05/07/2000

Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

DHCNOTOK13C

12

Trần Văn Nam

14/06/2001

Xã Thanh Hà – Huyện Thanh Chương – Nghệ An

DHCTMK114A1

13

Lê Thị Dung

07/06/1999

Huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An

DHCTTCK12Z

14

Lê Thị Yến

03/09/1998

Xã Nghi Thu- Thị Xã Cửa Lò – Nghệ An

DHKTOCK11Z

15

Nguyễn Văn Thỏa

02/03/1999

Xã Nghĩa Đồng- Huyện Tân Kỳ -Nghệ An

DHTDHK12Z

16

Nguyễn Văn Khả

11/09/1999

Tp Vinh- Nghệ An

DHOTOCK12B

17

Nguyễn Thị Lâm Hương

03/02/2001

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

DHCNTTK14

 


Văn phòng Đoàn trường